PetroCase

PetroCase Projesi, SPE METU Chapter bünyesine bu sene katılan ulusal çaplı bir vaka analiz yarışmasıdır. PetroCase’de, Türkiye’nin her üniversitesinden en başarılı öğrenciler 3 ila 4er kişilik takımlar halinde yarışır. PetroCase, katılımcılara, bilgilerini şirketlerle birebir iletişim içinde kullanma imkanı sunar. Katılımcılar, yalnızca verilen vakaların içeriğiyle değil aynı zamanda kısıtlı zamanda karar verip çözüm üretebilme, takım çalışması, sunum teknikleri gibi yetenekleriyle de sınanırlar. Bunların yanında, etkinlik sonunda yarışmacılar jüri üyelerinden geri bildirim alırlar.